top of page

Inscripció a les Proves d'AMPLIACIÓ
2023-2024

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’AMPLIACIÓ

I. Cal formalitzar la inscripció telemàtica en el període establert (termini del 21 al 30 de juny):

- Omplir Model d’Instància General sol·licitant la inscripció per realitzar la prova d'ampliació

- Cal indicar quin nivell i especialitat ha cursat durant el 2022-23 i el curs al qual vol ampliar

​- Cal indicar també a quina seu vol dur a terme la prova d'ampliació (Eivissa o Formentera)

 


II. Perquè la inscripció a les proves d’ampliació sigui efectiva s’ha d'enviar el Model d'Instància a l'adreça conservatorideivissaiformentera@ceif.info.

 

III. Una vegada finalitzat el termini d'inscripció, els tutors i equip docent estudiaran les sol·licituds i emetran un informe favorable o desfavorable en base a la normativa vigent.

IV. Els aspirant rebran una notificació per correu electrònic amb la resolució de l'informe.

bottom of page