ATENCIÓ DE L'EQUIP DIRECTIU

Director (Iván Sanz):
director@ceif.info
         
Cap d'estudis (Miguel Falomir):
capdestudis@ceif.info
         
Secretaria acadèmica (Teresa Aledo):
secretaria@ceif.info 

Cap d'estudis adjunt Dansa (Mabel Ribas):
capdestudisadjunt@ceif.info

Cap d'estudis adjunt Formentera (Joaquín José Estal):
capdestudisadjuntformentera@ceif.info