PROVA DE MADURESA

 

La prova específica de maduresa personal i aptituds artístiques excepcionals és una prova que es du a terme quan l’aspirant no compleix l’edat idònia establerta al currículum d’Ensenyaments de Música i Dansa per accedir al curs al qual vol optar (consultar les Bases de cada curs per conèixer les edats idònies establertes).

 

La seva finalitat és detectar i valorar en l’aspirant, mitjançant una avaluació inicial, els aspectes que es consideren rellevants per a poder afrontar els estudis que es realitzen al nostre centre.

 

Aquesta prova consta d’una entrevista personal on s’analitzarà el nivell aptitudinal i la personalitat del subjecte, i es realitzarà per un tribunal format per el/la director/a del centre, un/a professor/a del centre (de Música o de Dansa), un/a representant d’Inspecció Educativa, un/a representant d’EOEP (Equips d’orientació educativa i psicopedagògica), i un/a altre/a representant de la Conselleria d’Educació i Recerca.

El termini d'inscripció a les proves de maduresa per al curs 21/22 és del 12 al 23 d'abril. Les proves es podran realitzar a partir del 19 d'abril. El calendari complet es pot consultar aquí.