top of page

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Certificas, trasllats, títols

Per a realitzar una sol·licitud de qualsevol tràmit administratiu serà necessari enviar a la direcció cmd@ceif.info la següent documentació:

    - Instància general emplenada i signada: enllaç. En el cas de voler demanar el títol  d'ensenyaments professionals, cal empleanar aquesta instància

 

    - Fotocòpia del DNI en vigor (dues cares)

    - Justificant del Model 046 generat després de fer el pagament en l'ATIB

        Si esteu exempts de fer el pagament, no cal adjuntar aquest model

  En cas de bonificació o exempcióDocumentació acreditativa: enllaç             

                Podeu consultar els casos de bonificació o exempció aquí


Els enllaços per realitzar els pagaments en l'ATIB de les principals sol·licituds els podeu trobar a continuació:

Certificat

Acadèmic

Elemental de

música i dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

música

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Certificat d'Ensenyaments Elementals (Diploma)

Elemental de

música i dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Trasllat d'Expedient

Diploma Professional de Música o Dansa

Elemental de

música i dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

música

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

música i dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Casos de Bonificació
ELS CASOS DE BONIFICACIÓ I EXEMPCIÓ SÓN ELS SEGÜENTS:

-Exempció de pagament:
  • Situació vulnerabilitat econòmica especial

  • Situació de risc social

  • Famílies nombroses i monoparentals de categoria especial

  • Víctimes de terrorisme

  • Víctimes de violència de gènere

  • Famílies amb un membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o grau de dependència II o III

  • Persones tutelades, extutelades i en acolliment familiar


​-Bonificació del 50%:

  • Famílies nombroses i monoparentals de categoria general

PROCEDIMENT PER A L'OBTENCIÓ DEL JUSTIFICANT DEL MODEL 046

  • Si no tens el número localitzador:

- Truca al número 971228510

- Sol·licita'l a través del següent enllaç indicant: nom, DNI. Data del pagament i import.

bottom of page