top of page

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Per a realitzar una sol·licitud de qualsevol tràmit administratiu serà necessari enviar a la direcció conservatorideivissaiformentera@ceif.info la següent documentació:

    - Instància general emplenada i signada: enllaç. En el cas de voler demanar el títol  d'ensenyaments professionals, cal empleanar aquesta instància i enviar una fotocòpia del DNI

    - En cas de bonificació o exempcióDocumentació acreditativa: enllaç
              Podeu consultar els casos de bonificació o exempció aquí

    - Model 046 generat després de fer el pagament en l'ATIB

        Si esteu exempts de fer el pagament, no cal adjuntar aquest model


Els enllaços per realitzar els pagaments en l'ATIB de les principals sol·licituds els podeu trobar a continuació:

Certificat

Acadèmic

Elemental de

música i dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

música

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Certificat d'Ensenyaments Elementals

Elemental de

música i dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Trasllat d'Expedient

Diploma Professional de Música o Dansa

Elemental de

música i dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

música

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

música i dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Casos de Bonificació

            Els casos de bonificació i exempció són els següents:
Exempció de pagament:

  • Situació vulnerabilitat econòmica especial

  • Situació de risc social

  • Famílies nombroses i monoparentals de categoria especial

  • Víctimes de terrorisme

  • Víctimes de violència de gènere

  • Famílies amb un membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o grau de dependència II o III

  • Persones tutelades, extutelades i en acolliment familiar


​Bonificació del 50%:

  • Famílies nombroses i monoparentals de categoria general

bottom of page