top of page

Continguts de la Prova d'Ampliació a

2n, 3r i 4t dels ENSENYAMENTS ELEMENTALS

de MÚSICA

Fes clic en la matèria per descarregar els continguts

2n EE.EE.

3r EE.EE.

4t EE.EE.

Per poder superar la prova d’ampliació és necessari superar l’avaluació de totes i cada una de les assignatures del curs anterior a aquell a què es vol promocionar, sempre que aquestes no s’hagin superat amb anterioritat, excepte l'assignatura de classe col·lectiva (s’assimila la nota d’instrument).

Continguts dels Instruments de la Prova d'Ampliació a

2n d'ENSENYAMENTS ELEMENTALS de MÚSICA

Fes clic a l'instrument per descarregar els continguts

Continguts dels Instruments de la Prova d'Ampliació a

3r d'ENSENYAMENTS ELEMENTALS de MÚSICA

Fes clic a l'instrument per descarregar els continguts

Continguts dels Instruments de la Prova d'Ampliació a

4t d'ENSENYAMENTS ELEMENTALS de MÚSICA

Fes clic a l'instrument per descarregar els continguts

2n EE
3r EE
4t EE
bottom of page