top of page

Continguts de la Prova d'Accés a
2n, 3r i 4t dels ENSENYAMENTS ELEMENTALS
de MÚSICA

Fes clic en la matèria per descarregar els continguts

2n EE.EE.

3r EE.EE.

4t EE.EE.

Per poder superar la prova d’accés és necessari superar totes les proves de les diferents assignatures amb una qualificació mínima de 5.

 

Per calcular la nota final de la prova a 2n i 3r d'EE, s’aplicarà una mitjana ponderada, sempre que s’hagi obtingut un 5 com a mínim a totes les parts, entre:

 

  • ​El 50% la nota de la part de l’especialitat (instrument).

  • El 50% la nota de Llenguatge Musical.

Per calcular la nota final de la prova a 4t d'EE, s’aplicarà una mitjana ponderada, sempre que s’hagi obtingut un 5 com a mínim a totes les parts, entre:

  • El 50% la nota de la part de l’especialitat (instrument).

  • El 25% la nota de Llenguatge Musical.

  • El 25% la nota de Cor.

Continguts dels Instruments de la Prova d'Accés a

2n d'ENSENYAMENTS ELEMENTALS de MÚSICA

Fes clic a l'instrument per descarregar els continguts

2n EE

Continguts dels Instruments de la Prova d'Accés a

3r d'ENSENYAMENTS ELEMENTALS de MÚSICA

Fes clic a l'instrument per descarregar els continguts

3r EE

Continguts dels Instruments de la Prova d'Accés a

4t d'ENSENYAMENTS ELEMENTALS de MÚSICA

Fes clic a l'instrument per descarregar els continguts

4t EE
bottom of page